تازه واردید ؟ ساخت پروفایل
آیا نیاز به معرفی تولیدات خود به صورت رایگان دارید ؟
خریدار ضایعات پلاستیک -ضایعات مواد پلاستیک
  • 1398/07/04
zayeatplastic

خریدار ضایعات پلاستیک -ضایعات مواد پلاستیک

خریدار ضایعات پلاستیک -ضایعات مواد پلاستیک
خریدار نایلون زنده -خرید و فروش پلی اتیلن سبک و سنگین
  • 1398/06/26
arzinplastalborz

خریدار نایلون زنده -خرید و فروش پلی اتیلن سبک و سنگین

خریدار نایلون زنده -خرید و فروش پلی اتیلن سبک و سنگین

نیازمندی اصفهان

آگهی نامه