نصایح پدر پولدار(بخش اول)

نصایح پدر پولدار(بخش اول)

1.هر انسانی دارای نفسی ضعیف و نیازمند است که می شود آن را خرید.هر انسانی دارای حسی قوی و مصمم است که هرگز نمی توان آن را خرید فقط یک سوال وجود دارد این که کدامیک قوی تر است؟

2.ترس انسن ها را در دام کارکردن ،پول درآوردن،انجام کار و امیدوار بودن به از بین رفتن ترس گیر انداخته است ولی هر روز که از خواب بیدار می شوند همان ترس کهنه با آن ها از خواب بیدار می شود.

3.انسان ها فکر می کنند که پول می تواند ترس نداشتن پول و فقیر شدن را رفع کند بنابراین زمانی که آنها خروارها پول انباشته می کنند تازه متوجه می شوند که ترسشان بدتر شده است حال ترس از دست دادن پول را دارند.

4.احساسات از ما یک انسان می سازد و مارا واقعی جلوه می دهد.کلمه ی احساس یعنی انرژی سیال.با احساسات خود صادق باشید و عقل و احساسات خود را به سود خود به کار بیاندازید،نه بر ضد خودتان.

5.کارکردن برای پول ،راه حلی کوتاه مدت برای یک مشکل در دراز مدت است.

6.دلیل اصلی فقر و یا مشکلات مالی ترس و نادانی است،نه اقتصاد،دولت و یا ثروتمندان

7.زندگی انسان،تکاپوی بین نادانی و روشنایی است.هر وقت انسان از جستجو برای اطلاعات و دانش شخصی دست بردارد،نادانی جای آن را می گیرد.

بخش دوم هم اضافه شد

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

نیازمندی اصفهان

آگهی نامه