کاهش ٣٠ درصدی هزینه از همین امروز

✍محمد حسین ادیب

فروش جز در حوزه غذا ، درمان و آموزش ٣٠ درصد نسبت به ماه قبل کاهش می یابد 

جز در سه حوزه یاد شده ، مصرف کننده واقعی و نه کسانی که به انگیزه سفته بازی خرید می کنند ( گران شدن قیمت ) ، خرید را به امور اوژانسی ، تقلیل می دهند 

متناسب با کاهش فروش به امور اوژانسی و کنار کشیدن مردم از خرید ، هزینه فعالین اقتصادی باید از همین امروز ٣٠ درصد کاهش یابد 

از همین امروز ، هزینه های خود را ٣٠ درصد کاهش دهید و مهم نیست چه هزینه هایی باشد ، فقط کاهش دهید 

فعالین اقتصادی  که هزینه خود را ٣٠ درصد کاهش ندهند زیان را باید از محل اصل سرمایه پرداخت کنند

هزینه جاری فعال اقتصادی از محل ، سفته بازی قابل تامین نیست 

مردم با خشم افزایش قیمت را نظاره می کنند 

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

نیازمندی اصفهان

آگهی نامه