نحوه تعامل فعال اقتصادی با شرایط جدید

نحوه تعامل فعال اقتصادی با شرایط جدید

فعال اقتصادی بر سه چیز باید تمرکز کند

1.مردم الان برای چه کالا و خدماتی حاضرند پول بدهند؟

هشتاد درصد بیزینس ها در حوزه ای فعال اند که مردم حاضر نیستند برای آن پول بدهند ، بازار تغییر کرده اما فعال اقتصادی تغییر نکرده است 

2.روند قیمتی آن کالا در گذشته چگونه بوده و اگر روند قیمتی آن کالا بیش از بقیه کالا ها بوده مردم خرید آن کالا یا خدمات را به شدت کاهش می دهند ( مثل مسكن)

3.مردم در مورد کالا و خدمات نوع دوم ، به سمت کالا و خدمات جایگزین می روند ، فعال اقتصادی باید به سرعت خود را با روند کالا و خدمات جایگزین ، منطبق کند

4.تا پایان سال ٩۶ ، پنجاه و دو درصد معاملات مسکن در تهران ، واحد های مسکونی با طول عمر کمتر از پنج سال بوده ولی اکنون فقط ٣٨ درصد اینگونه است ، وقتی مسکن بیش از قدرت خرید قشر ضعیف و متوسط رشد کرد بخشی از این دو قشر ، خرید مسکن را متوقف کردند اما بخشی از تقاضای مصرفی ، اگر قصد خرید آپارتمان ٨٠ متری نوساز را داشت خرید آپارتمان ٢٠ سال ساخت با قیمت ارزان تر اما متناسب با قدرت خرید خود را جایگزین ساخت 

در بسیاری از موارد ،کالای درجه چهار جایگزین کالای درجه یک و دو شده ، مردم در جایگزینی در مواردی ، مصرف را کنار نگذاشته اند نوع آن را تغییر داده اند 

بخشی از فعالین اقتصادی ، همچنان برای بازار سال ٩۶ ، تدارک کالا می کنند 

چقدر بازار ما شبیه دانشگاه های ما شده است ، هر دو بریده از واقعیات جامعه 

مردم را در دانشگاه ها در محیط گلخانه ای تربیت می کنیم  بعد می رویم انها را در کویر رها می کنیم 

دانشگاه های ما دانشجو را آماده می کند برای دیروز

دانشگاه های ما دانشجو را آماده می کند برای مشاغلی که وجود ندارد

دانشگاه های ما در ٨٠ درصد رشته ها دانشجو را برای مهارت های مورد نیاز جامعه آماده نمی کند 

بازاری ما هم در ٨٠ درصد موارد مثل دانشگاه های ما شده است ، برای بازاری که وجود ندارد کالا و خدمات تامین می کند 

بیست درصد بازاری ها هم دارند اسکناس جمع می کنند

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

نیازمندی اصفهان

آگهی نامه