۲۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هنوز به کشور برنگشته است

سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفتگو با تسنیم:


حدود ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم که از این میزان ۱۰ و نیم میلیارد دلار، یعنی حدود یک سوم ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی به کشور برگشته و حدود 22 و نیم میلیارد دلار  برنگشته است.


در صورتی که فاصله ارز بازار آزاد با ارز نیمای به حداقل برسد، این مشکل به صورت خود کار برطرف می شود، در غیر این صورت راهکاری به کار خواهیم بست تا بخش خصوصی و حتی دولتی را متقاعد کنیم که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند.


تاریخ ثبت : 1397/11/09