آقای محمودی

s_mahmoodi97

آقای محمودی

S_MAHMOODI97

گزیده ها از آقای محمودی


فروش جوجه بوقلمون یک ماهه

بوقلمون ماهان تولید و فروش جوجه بوقلمون یک روزه

فروش بوقلمون یک ماهه
فروش گوشت بوقلمون
فروش دان مرغداری
اجرای تجهیز سالن
مشاوره و راه اندازی مرغداری

ساعت کارصبح:8،30الی13،30

ساعت کار بعدازظهر:3،30الی6،30

09191021425–09129228033
... ( ادامه )

جوجه بوقلمون یک روزه

ماهان بوقلمون دارای نماد اطمینان با بیش از چند سال سابقه برای ایجاد اعتماد و اطمینان در میان همکاران می باشد.

فروش جوجه بوقلمون یک روزه

خرید و فروش جوجه بوقلمون یک ماهه

فروش بوقلمون 1 روزه

خرید جوجه بوقلمون 1 روزه
خرید بوقلمون 1 ماهه

09191021425–09129228033... ( ادامه )

گالری تصاویر آقای محمودی